Annetused

Annetused on üks peamistest sihtasutuse tegevuse finantseerimise allikatest. 

Mistahes muudest fondidest raha saamise pea kohustuslikuks eeltingimuseks on omafinantseeringu olemasolu.

Annetada saab koguduse kontole ja sihtasutuse kontole.
 EELK Pöide Maarja Kogudus: Swedbank EE292200001120136950.
Swedbank erikonto (annetused, sihtannetused ja projektid) EE232200221039772450
Pöide Maarja Kiriku SA pangakontole Swedbank EE492200221054650133

 Kõige rõõmustavam on meile asjaolu, et annetajatest suur osa teeb seda korduvalt, lausa igakuiselt. See näitab, kui tähtsaks peate seda, et meie kirik jääks püsima ja tegutsema.

Liis Lulla-Knape on andnud heategevuskontserte alates aastast 2007, kui ta välismaale õppima siirdus. Igal suvel on Liis esinenud erinevate kavadega. Sel suvel (2018) tuleb juba 11. kord. Ja kava on väga klassikaline – Bach ja Telemann.
Suur tänu!
Teeme nähtavaks annetajate nimekirja, aga jätame avalikustamata annetatud summad, sest kõik annetused on tulnud südamest.

Püüame anda lühiülevaate raha kasutamise kohta ja igal annetajal on täielik õigus meie käest küsida, mida me täpsemalt teinud oleme.

2012/2013 aastal oli põhiteemaks kiriku ümbruse korrastamine ning selle tarvis ostsime ka töövahendeid. Tasandasime mullahunnikud kiriku lõunaküljel, andsime külastajate ja toetajate tarvis välja kirikut tutvustavad infovoldikud eesti, saksa, soome, inglise ja vene keeles.

2014 korrastasime PRIA projekti raames Levala külasse viiva tee äärse kiviaia ning hakkasime korrastama pastoraadi ja kiriku vahele jäävat pargiosa. Juulis ja augustis 2014 töötasid kiriku juures Bauordeni neli noort vabatahtlikku Saksamaalt, Austriast ja Prantsusmaalt, kelle suurimaks tööks oli vanade katusekivide koristamine kiriku seina äärest. Täiesti valmis sai ka kiriku katuse remont mille ehituse teostas OÜ Rändmeister ning finantseeris Kultuuriministeerium.

2015 aastaks oli planeeritud kiriku avatäidete ehk uste ja akende restaureerimine. Ka siin kasutati riigieelarve raha, aga enam mitte täies vajalikus mahus ja annetuste tähtsus suurenes veelgi. Toetus on akende saamiseks tuli Saaremaa Rüütelkonnnalt, mille tegemisi on eest vedanud parun Hannsjörg Freytag von Loringhoven,

Kirjutage meile: poidekirik@gmail.com

Täname kõiki annetajaid

Täname kõiki annetajaid:

2018:
Reet ja Liis Lulla, Tiiu Aro, Enn Eesmaa, Karl Jaago, Hanno Kirschfeldt, Ülle Kruus, Enn Meri, Andres Pitk, Kati Raudla, Andla Rüütel, Kreet Stubender-Lõugas, Anne Untera, Villu Õun.
2017:
Reet ja Liis Lulla, Kreet-Stubender-Lõugas, Andla Rüütel, Ülle Kruus, Andres Pitk, Karl Jaago, Viljar Saarkoppel, Anne Polli , Marje Aavik, Villu Õun ja Triin Ella.
2016:
Reet ja Liis Lulla, Triin ja Andrus Alas.
2015:
Reet ja Liis Lulla, Andres Pitk, Gert Saarse, Andla Rüütel, Reigo Reppo, Kreet Studenberg-Lõugas, Lauri Tamm.
2014:
Reet ja Liis Lulla, Andla Rüütel, Toomas Rihvk, Andres Pitk, Gert Saarse, Reigo Reppo, Heiki Urbala, Lauri Tamm, Piret Tarto, Enn Tarto, Kreet Studenberg-Lõugas, parun Günther von Maydell, Ülle Kruus, Mihkel Trull, Kairi Trull.
2013:
Reet ja Liis Lulla, Andla Rüütel, Aldur Järvalt, parun dr. Nicolas von Behr, printsess Felicitas zu Wied, Anne Polli, Marge Toome, Linda Lamothe, Gerry Lamothe, Hannes Lamothe, Väino Ratassepa pere, Tuuli Rasso, Senta Erdmann, Henno Erdmann, Anu Saar, Epp Klooster, Katrin Polli, Evi Klooster, Reena Raudne-Klooster, Jaanus Hellat, Kaja Viilukas, Kristi Abram, Toomas Vaik, Andres Pitk.
2012:
Reet ja Liis Lulla, Vello Salo, Helju Piipuu, Enn Meri, Merle Mandre, Ago Soots, Ken Kalling, Epp Alatalu, Andla Rüütel.

Scroll to top